ชุดสินค้าสำหรับงานบุญต่างๆ
เครื่องอัฏฐบริขาร
เครื่องใช้ในพิธีต่างๆ
เครื่องตั้งบูชา
องค์เทพ รูปบูชาต่างๆ
ของใช้ เครื่องสักการะล้านนา ของใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพ วัตถุเสริมมงคลแบบจีน
วัตถุเสริมมงคลแบบไทย
พระพุทธรูป
เครื่องทองเหลือง
ธงชาติ/ผ้าห่มองค์พระฯลฯ
หนังสือธรรมะ ค่าวฮ่ำฯลฯ
ผอบบรรจุพระธาตุ
เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์งานฝีมือ
เครื่องประดับ
สินค้าเบ็ดเตล็ด

 

 
 
 
พระพุทธรูปปางต่างๆ
ปางพระประจำวันเกิด
พระประจำเดือน
พระประจำปี
ทศชาติชาดก
สมเด็จพระสังฆราช
พุทธศาสนพิธี
อานิสงส์ของการทำบุญ
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ประวัติพระสาวก
ประวัติพระภิกษุณี
เรียนพระอภิธรรมออนไลน์
หัวใจพระพุทธศาสนา
พุทธวจนในธรรมบท
ทำเนียบวัดไทย
นิกายคณะสงฆ์ไทย
ประวัติพระสงฆ์ไทย
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
พระไตรปิฏก

 
ชุดเครื่องบวชนาค
———————————————————————————————

ลำดับ รายการสินค้า จำนวน
ชุดเครื่องบวชนาคพร้อมอัฏฐบริขารครบชุดพื้นฐาน
ราคานี้ไม่รวมเครื่องไทยทาน หรือของถวายพระอันดับ ซึ่งไม่ระบุจำนวน
ไตรครองป่านโทเร (สบง จีวร อังสะ สังฆาฏิ รัดอก รัดประคด ผ้ากราบ)
๑ ไตร
ไตรอาศัยป่านโทเร (ผ้าอาบน้ำ สบง จีวร อังสะ)
๑ ไตร
ไตรถวายอุปัชฌาย์และคู่สวด
๓ ไตร
ต้นเทียนพร้อมกรวย อุปัชฌาย์ - คู่สวด
๑ ชุด
เทียนแพ
๑ ชุด
บาตร ถลกบาตรครบชุด (มีดโกน หิน หม้อกรองน้ำ เข็มด้าย)
๑ ชุด
ถุงย่าม
๑ ใบ
ตาลปัตร
๑ เล่ม
เสื้อนาค
๑ ตัว
๑๐
ผ้านุ่งนาค (สบงขาว)
๑ ผืน
๑๑
เสื่อ
๑ ผืน
๑๒
มุ้ง
๑ หลัง
๑๓
หมอนหนุน
๑ ใบ
๑๔
ที่นอนพระ
๑ ผืน
๑๕
ผ้าห่มนอน
๑ ผืน
๑๖
ผ้าเช็ดตัว
๑ ผืน
๑๗
ร่ม
๑ คัน
๑๘
รองเท้า
๑ คู่
๑๙
ปิ่นโต
๑ เถา
๒๐
กาต้มน้ำ
๑ ใบ
๒๑
กานวมพร้อมถ้วยชา
๑ ชุด
๒๒
ช้อนส้อมและจานข้าว
๑ ชุด
๒๓
ขันน้ำ
๑ ใบ
๒๔
กระโถน
๑ ใบ
๒๕
ตะเกียง
๑ ดวง
๒๖
สัปทน
๑ คัน
๒๗
พานแว่นฟ้า พร้อมดอกไม้ครอบไตร
๑ ชุด
๒๘
อาสนะ
๑ ที่
ชุดเครื่องบวชนาคพร้อมเครื่องอัฏฐบริขารชุดประหยัด
ราคานี้ไม่รวมเครื่องไทยทาน หรือของถวายพระอันดับ ซึ่งยังไม่ระบุจำนวน
ชุดนี้จะมีรายการดังต่อไปนี้
๑.
ไตรถวายอุปัชณาย์และคู่สวด
0
๒.
ที่นอนพระ
0
๓.
กานวมพร้อมถ้วยชา
0
๔.
ตะเกียง
0

ชุดบวชนาค เครื่องบวชนาค

 
  
 
 
  
  
 

 

ร้านโชคนำชัย สังฆภันฑ์
156/1-2 หมู่1 ตำบลเวียง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160
โทร/แฟ๊กซ์ 053-795317 มือถือ 086-327-4808

พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดย info@webservice2u.com