ชุดสินค้าสำหรับงานบุญต่างๆ
เครื่องอัฏฐบริขาร
เครื่องใช้ในพิธีต่างๆ
เครื่องตั้งบูชา
องค์เทพ รูปบูชาต่างๆ
ของใช้ เครื่องสักการะล้านนา ของใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพ วัตถุเสริมมงคลแบบจีน
วัตถุเสริมมงคลแบบไทย
พระพุทธรูป
เครื่องทองเหลือง
ธงชาติ/ผ้าห่มองค์พระฯลฯ
หนังสือธรรมะ ค่าวฮ่ำฯลฯ
ผอบบรรจุพระธาตุ
เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์งานฝีมือ
เครื่องประดับ
สินค้าเบ็ดเตล็ด

 

 
 
 
พระพุทธรูปปางต่างๆ
ปางพระประจำวันเกิด
พระประจำเดือน
พระประจำปี
ทศชาติชาดก
สมเด็จพระสังฆราช
พุทธศาสนพิธี
อานิสงส์ของการทำบุญ
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ประวัติพระสาวก
ประวัติพระภิกษุณี
เรียนพระอภิธรรมออนไลน์
หัวใจพระพุทธศาสนา
พุทธวจนในธรรมบท
ทำเนียบวัดไทย
นิกายคณะสงฆ์ไทย
ประวัติพระสงฆ์ไทย
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
พระไตรปิฏก

 
เครื่องตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่
———————————————————————————————

เครื่องศาลพระภูมิ เจ้าที่
พระชัยมงคล
ตายาย
ชาย หญิง ช้าง ม้า ละครรำ โอ่งเงิน โอ่งทอง
ผ้า ๗ สี 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

ร้านโชคนำชัย สังฆภันฑ์
156/1-2 หมู่1 ตำบลเวียง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160
โทร/แฟ๊กซ์ 053-795317 มือถือ 086-327-4808

พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดย info@webservice2u.com