ชุดสินค้าสำหรับงานบุญต่างๆ
เครื่องอัฏฐบริขาร
เครื่องใช้ในพิธีต่างๆ
เครื่องตั้งบูชา
องค์เทพ รูปบูชาต่างๆ
ของใช้ เครื่องสักการะล้านนา ของใช้ในงานบำเพ็ญกุศลศพ วัตถุเสริมมงคลแบบจีน
วัตถุเสริมมงคลแบบไทย
พระพุทธรูป
เครื่องทองเหลือง
ธงชาติ/ผ้าห่มองค์พระฯลฯ
หนังสือธรรมะ ค่าวฮ่ำฯลฯ
ผอบบรรจุพระธาตุ
เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์งานฝีมือ
เครื่องประดับ
สินค้าเบ็ดเตล็ด

 

 
 
 
พระพุทธรูปปางต่างๆ
ปางพระประจำวันเกิด
พระประจำเดือน
พระประจำปี
ทศชาติชาดก
สมเด็จพระสังฆราช
พุทธศาสนพิธี
อานิสงส์ของการทำบุญ
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ประวัติพระสาวก
ประวัติพระภิกษุณี
เรียนพระอภิธรรมออนไลน์
หัวใจพระพุทธศาสนา
พุทธวจนในธรรมบท
ทำเนียบวัดไทย
นิกายคณะสงฆ์ไทย
ประวัติพระสงฆ์ไทย
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
พระไตรปิฏก

 
ชุดเครื่องกฐิน
———————————————————————————————

ลำดับ
รายการสินค้า
จำนวน
ชุดเครื่องกฐินครบชุดพื้นฐาน
ราคานี้ไม่รวมเครื่องไทยทาน หรือของถวายพระ ซึ่งไม่ระบุจำนวน
ไตรครององค์กฐินป่านโทเร
๑ ไตร
ไตรครองป่านโทเรถวายคู่สวด
๒ ไตร
บาตรครบชุด
๓ ชุด
ตาลปัตร
๑ เล่ม
ที่ตั้งตาลปัตรไม้
๑ อัน
ถุงย่าม
๑ ใบ
หมอนอิงสี่เหลี่ยม
๑ ใบ
มุ้ง
๑ หลัง
ที่นอนพระ
๑ ผืน
๑๐
ผ้าห่มนอน
๑ ผืน
๑๑
ผ้าเช็ดตัว
๑ ผืน
๑๒
เสื่อ
๑ ผืน
๑๓
ร่ม
๑ คัน
๑๔
รองเท้า
๑ คุ่
๑๕
ปิ่นโต
๑ เถา
๑๖
ช้อนส้อมและจานข้าว
๑ ชุด
๑๗
กระโถน
๑ ใบ
๑๘
กาต้มน้ำ
๑ ใบ
๑๙
กานวมพร้อมถ้วยน้ำชา
๑ ชุด
๒๐
ตะเกียง
๑ ดวง
๒๑
ไม้กวาด
๑ อัน
๒๒
เครื่องมือโยธา
๑ ชุด
๒๓
พานแว่นฟ้า พร้อมดอกไม้ครอบไตร
๓ ชุด
๒๔
เที่ยนปาฏิโมกข์
๑ ห่อ
๒๕
สัปทน
๑ คัน
๒๖
ผ้าห่มพระประธาน ยาว ๕ เมตร
๑ ผืน
๒๗
อาสนะ
๑ ที่
๒๘
สายสิญจน์ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๑ ม้วน
๒๙
ธงจระเข้-มัจฉา หรือ ธงเต่า-ตะขาบ
๑ ชุด
๓๐
ธงชาติ ธงธรรมจักร
๑ คู่
๓๑
คัมภีร์อานิสงส์กฐินพร้อมผ้าห่อ
๑ ชุด
ชุดเครื่องกฐินชุดประหยัด
ราคานี้ไม่รวมเครื่องไทยทาน หรือของถวายพระสงฆ์ ซึ่งยังไม่ระบุจำนวน
ขุดนี้จะไม่มีรายการดังต่อไปนี้
ที่นอนพระ
0
กาต้มน้ำ
0
กานวมพร้อมถ้วยชา
0
ตะเกียง
0
ไม้กวาด
0
และในชุดประหยัดจะมีรายการที่
พานแว่นฟ้า พร้อมดอกไม้ครอบไตร
๑ ชุด จากเดิมมี ๓ ชุด

 
  
 
 
  
  
 


ร้านโชคนำชัย สังฆภันฑ์
156/1-2 หมู่1 ตำบลเวียง  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  57160
โทร/แฟ๊กซ์ 053-795317 มือถือ 086-327-4808

พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดย info@webservice2u.com